Zabytkowe kościoły

Zabytkowe kościoły

W niemal każdej wsi zobaczysz malownicze wiejskie kościół, idealnie zgrywający się z krajobrazem i klimatem okolicy. Jadąc lub wędrując przez nasz region, warto przystanąć przy świątyniach, odpocząć, pochodzić po przykościelnym cmentarzu, by poznać trochę lokalnej historii.

Kościół mariacki w Beeskow

Kościół mariacki Beeskow, Brandenburgia

Zdjęcie: Konrad Królikowski

Wysoki, halowy kościół jest przykładem północnoniemieckiego gotyku ceglanego. Budowę świątyni rozpoczęto w latach 30.-40. XIII w. Chór został prawdopodobnie dobudowany pod koniec XIV stulecia, a cały kościół ukończono, po dłuższej przerwie, w 1500 r. Mocno zniszczony podczas działań wojennych w 1945 r. zaczęto planowo odrestaurowywać od 1991 r. W środku znajdują się organy z 1965 r. firmy Alexandra Schuke z Poczdamu. W zakrystii zachowały się średniowieczne malowidła. Dwa razy w roku w świątyni organizowane są koncerty. Więcej informacji na stronie www.marienkantorei-beeskow.de.

 

Kościołek wiejski Chossewitz (gmina Friedland)

Protestancka świątynia zbudowana ok. 1730 r. z muru pruskiego. Ołtarz powstał pod koniec XVIII w.

Kościołek wiejski w Groß Mruckow (gmina Friedland)

Wybudowany ok. roku 1300. Wewnątrz znajduje się drewniany ołtarz i ambona z ok. 1780 r.

Kościołek wiejski w Reudnitz (gmina Friedland)

Pochodzi z połowy XVIII w. Na cmentarzu uwagę przykuwa grobowiec z 1790 r.

Kościół parafialny we Friedlandzie

Kościół ze strzelistą wieżą

Foto: Andrzej Szoszkiewicz

Stojący na rynku świątynia protestancka pochodzi z XVIII w. W latach 1825-1829 został przebudowany w stylu neogotyckim.

Kościołek wiejski w Ahrensdorf (gmina Rietz-Neuendorf)

Pierwotnie kościół średniowieczny w 1793 r. został przebudowany na kościół salowy (jednonawowa, podłużna budowla sakralna bez wyodrębnionego prezbiterium). Wewnątrz znajdują się drewniane empory. Świątynię gruntownie odrestaurowano w 1993 r. Naprzeciwko znajduje się plebania.

Kościół wiejski w Birkholz (gmina Rietz-Neuendorf)

Świątynia zbudowana z cegieł i kamieni, ogrodzona murem z XV w. Odbudowana po pożarze w 1620 r. Posiada ponad 300-letnie drzwi wejściowe wykonane z kutego żelaza.

Kościołek wiejski w Herzbergu (gmina Rietz-Neuendorf)

Zabytkowa gotycka świątynia z XIII w. W środku zachowało się wiele cennych elementów wystroju oraz naczynia liturgiczne. XIX-wieczne organy zbudowane zostały w pracowni Carla Gesella z Poczdamu.

Kościół wiejski w Sauen (gmina Rietz-Neuendorf)

Świątynia zbudowana na planie krzyża. Ołtarz, ambona i chrzcielnica pochodzą z 1966 r. Organy Sauer „Opus 697” z 1897 r. W wieży znajdują się dwa dzwony wykonane przez odlewnię Georga Colliera z Zehlendorf (1896 r.). W Sauen warto poświęcić więcej czasu na zwiedzenie wsi i spacer po lesie. Odwiedź Centrum Informacyjne Fundacji Augusta Biera.

Save

Save